Sırf meraktan küçük bir google araması sonucu bulduğum aşağıdaki SQL sorgusunu paylaşmak istedim. Benim merakımı giderdi diyebilirim.

SELECT
    `table_schema` 'data_base_name',
    round(sum(`data_length`+`index_length`)/1024/1024, 2) 'Data Base Size in MB',
    round(sum(`data_free`)/1024/1024, 2) 'Free Space in MB'
FROM
    `information_schema`.`TABLES`
GROUP BY `table_schema`;

Kaynak için tıklayınız.