Daha önce Android uygulamalarında database oluşturma konusuna değinmiştik. Şimdi ise database tablolarına veri eklemeyi açıklayacağım.

Android SDK bize kayıt ekleme (insert) işlemleri için kullanışlı bir arayüz hazırlamış. Helper sınıfından yarattığımız objeyi kullanacağız.

// Öncelikle ekleyeceğimiz kaydın içeriğini bir ContentValues objesine ekliyoruz.
ContentValues insertValues = new ContentValues();
// Burada ilk parametre tablo sütununun ismi, ikinci ise eklenecek değer.
insertValues.put("text", inputView.getText().toString());

TasksDatabaseHelper dbHelper = null;
SQLiteDatabase db = null;
try {
	// Helper objemizi oluşturuyoruz.
	dbHelper = new TasksDatabaseHelper(this);
	// Kayıt eklemek için kullanacağımızdan yazma destekli bir
	// database bağlantısı açıyoruz.
	db = dbHelper.getWritableDatabase();

	// Daha önce yarattığımız tablomuza yukarıda hazırladığımız
	// verileri ekliyoruz.
	// Kullandığımız insert metodu bize başarılı olması durumunda
	// satırın id'sini verecek.
	// Hata olması durumunda ise -1 dönecek.
	long id = db.insert("Task", null, insertValues);

	if (-1 == id) {
		Log.e("Task DB", "Record cannot be inserted. You should check your statements.");
	}
} catch (SQLiteException e) {
	Log.e("Task DB", "Error on inserting record.", e);
} finally {
	// Yazma işi bittiğinde mutlaka database bağlantısını
	// kapatmalıyız.
	if (null != db) {
		db.close();
	}

	// Helper ile açık kalan tüm bağlantıları sonlandırabiliriz.
	if (null != dbHelper) {
		dbHelper.close();
	}
}

Bu şekilde bir tabloya kayıt ekliyoruz. Çok sayıda kayıt ekleme gerçekleşecekse bu işlemi transaction içinde gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Bu konuya da iletide değineceğiz.