SharedPreferences, android platformunda ayar ve basit veri saklayabileceğimiz bir yapıdır

SharedPreferences’a bir veri yazmak için Editor objesini oluşturmamız gerekiyor. Bu editor’ü kullanarak SharedPreferences içine bir primitif veri yazıp okuyabiliriz. Bunu yaparken bir anahtar kelime vermemiz gerekiyor.

SharedPreferences preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext());
SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit();

editor.putString("myString", "My value");
editor.putInt("myInt", 1000);
editor.putLong("myLong", 1000);
editor.putFloat("myFloat", 1000.0f);
editor.putBoolean("myBoolean", true);
editor.putStringSet("myStringSet", stringSetObject);

editor.commit();

Değişikliklerinizin kaydedilmesi için commit() metodunu çalıştırmayı unutmayın.

Keydettiğmiz verilere ihtiyacımız olduğunda aşağıdaki gibi erişebiliriz. İkinci parametre varsayılan değerler. Eğer daha önce böyle bir ayar dosyası kaydedilmemiş ise ikinci parametrede gönderdiğimiz değer döndürülür.

SharedPreferences preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext());

String myString = preferences.getString("myString", "N/A");
int myInt = preferences.getInt("myInt", -1);
long myLong = preferences.getLong("myLong", -1);
float myFloat = preferences.getFloat("myFloat", -1.0f);
boolean myBoolean = preferences.getBoolean("myBoolean", false);
Set<String> myStringSet = preferences.getStringSet("myStringSet", null);

Son olark kaydedilmiş bir veriyi silmek istediğimizde aşağıdaki gibi remove metodunu çalıştırıp sonrasında commit etmemiz gerekiyor.

SharedPreferences preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext());
SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit();

editor.remove("aKey");

editor.commit();

Kolay değil mi :)